Vanzare Case Vile Terenuri Aparatamente Bucurestii Noi Bazilescu Damaroaia Laminorului Straulesti

Imobiliare Bucurestii Noi

Bucuresti Romania

Impozitul pe venit la transferul dreptului de proprietate OUG 3/2017
Add CommentAdd Comment
thumb_3_Magori.jpg
Article By:

Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

referitor la Impozitul pe venit la transferul dreptului de proprietate

 


Promovarea acestui act normativ este determinată in principal de necesitatea:

incurajării vanzării imobilelor, ceea ce permite creşterea industriei de construcţii, orientată spre construcţia de locuinţe, şi, nu in ultimul rand, reducerea migraţiei forţei de muncă in străinătate;


Art. I.


Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:


9. Alineatul (1) al articolului 111 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(1) La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice intre vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabileşte prin deducerea din valoarea tranzacţiei a sumei neimpozabile de 450.000 lei."


Art. III.


(1) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. I intră in vigoare la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


(2) Prevederile art. I pct. 7 şi 8 se aplică incepand cu veniturile aferente lunii următoare publicării in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei ordonanţe de urgenţă, iar prevederile art. I pct. 9 se aplică numai pentru tranzacţiile incheiate imcepand cu data de 1 a lunii următoare publicării in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei ordonanţe de urgenţă.Sursa:


http://lege5.ro/Gratuit/ge2daojzgeyq/ordonanta-de-urgenta-nr-3-2017-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-227-2015-privind-codul-fiscal

 

Comments (0)
Click Me!

Persistent Collapsing Quick Search

Toate proprietatile din aceasta categorie (0)

to
to
to

Toate proprietatile din aceasta categorie (0)

to
to

Toate proprietatile din aceasta categorie (0)

to
to

Toate proprietatile din aceasta categorie (0)

to

Toate proprietatile din aceasta categorie (0)

to
to